Ta på dig byggnadsvårdarens glasögon och följ med på en närsynt promenad genom Trosa.

Här får du uppleva hur husen ser ut, känns och luktar.

Vi vill visa på detaljer hos husen som man vanligen kanske inte tänker på men som är viktiga för husens karaktär och hur de upplevs.

Detaljer och kvaliteter som lätt kan försvinna vid renovering och underhåll.

På kartan finns hussymboler. Vid dessa byggnader kan du ladda ner ytterligare information till din mobil

För mer information kan du vända dig till:
Kjell Taawo - Byggnadsantikvarie, Sörmlands museum
E-post: kjell.taawo@dll.se
Tel: 0155-24 57 08
Mobil: 070-330 11 63
   eller
Filip Henley - Stadsarkitekt, Trosa Kommum
E-post: filip.henley@trosa.se
Tel: 0156-520 26
Mobil: 070-238 43 93

Till Kartan  
Till Alla husen  
Info om Mobilguidens producenter